Adwokat dr Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

Adwokat Wrocław
Prawo karne i prawo karne skarbowe we Wrocławiu
Jestem adwokatem przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuję się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego oraz w postępowaniach o przestępstwa skarbowe, w szczególności w zakresie podatku VAT, a także w związanych z nimi postępowaniach podatkowych. Zapewniam obsługę na terenie całego kraju, w tym w języku angielskim. Świadczona przeze mnie pomoc prawna może polegać na udzieleniu jednorazowej porady, reprezentacji w konkretnej sprawie, jak również na współpracy w formie stałej obsługi prawnej. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, poddając ją wszechstronnej analizie. Tajemnica adwokacka oraz tajemnica obrończa stanowią dla mnie wartości bezcenne, których bezwzględnie przestrzegam. Zawód adwokata wykonuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami.

Poza działalnością w Adwokaturze, jestem adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, wykładowcą na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia dydaktyczne w języku polskim oraz w języku angielskim

Zakres usług kancelarii

  • obrona w postępowaniach karnych,
  • obrona w postępowaniach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • obrona w postępowaniach o wykroczenia,
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z popełnieniem przestępstwa,
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
prawo karne skarbowe wrocław
© 2019 stylweiss.com.pl All rights reserved.
do góry