• obrona w postępowaniach karnych,
  • obrona w postępowaniach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • obrona w postępowaniach o wykroczenia,
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z popełnieniem przestępstwa,
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
© 2019 stylweiss.com.pl All rights reserved.
do góry